GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76215
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Høyessveen
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ca. 250 m lang eskerrygg som på sitt høyeste sannsynligvis er over 10 meter. Det er ingen snitt som viser materialtypen, men forekomsten omfatter også en liten rygg litt sør for hovedryggen hvor det er et lite snitt som viser grovt, grusig, sortert materiale. Gruskornene er svært kantet og synes å bestå stort sett av lokale bergarter (korttransportert hurtig avsatt materiale). Også et område vest for hovedryggen er det avgrenset et lite område med sand og grus.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse