GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76221
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Svartåa
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse som synes å bestå av grove masser. I alle snitt er det sandig, grov grus med mye stein og en del blokk. Også Frya har veldig grove masser i sitt leie her.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse