GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76225
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storøya m.fl.
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er øyene i Lågen ved utløpet i Losna. Forekomsten er ikke befart. Her ligger store mengder sorterte masser, men det er sannsynlig at de er relativt finkornige. Mesteparten er sannsynligvis sand som mot dypet får et større innhold av silt. Uttak synes lite aktuelt i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse