PUKKDATABASEN

Forekomstområde 76245
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleivberga fjelltak
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Arkose
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ved E6 3 km nord for Fåvang i steilt terreng opp fra veien. Steinbruddet har en 30 meter høy avtrappet bakvegg. Bergarten er en middels- til finkornet elstadsparagmitt.

Bilder
1. Oversiktsbilde tatt mot øst


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse