PUKKDATABASEN

Forekomstområde 76511
Lunner (3054) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hadeland pukkverk
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Porfyr
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort Pukkverk med 25 - 30 meter stuffhøyde som ligger like ved riksveg 4, ca. 4 km sør for Harestua. Bergarten i området er en porfyr med gode mekaniske egenskaper. Pukkverket har flere trinns knuseverk og sikting for produksjon av fraksjoner til de fleste byggetekniske formål. Meget viktig forekomst for produksjon av byggeråstoff.

Bilder
1. Oversiktsbilde av bruddet og forekomsten sett mot nordøst.
2. Oversiktsbilde mot nord


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse