GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76633
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Høneren
(Sist oppdatert 27.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen er homogen i overflaten. Alle veiskjæringer og små snitt som gir innsyn, viser sandig, steinfattig grus. I massetaket ses finsand og silt ca. 2 meter under overflaten. Det samme er observert andre steder på avsetningen. Lagstillingen er gjennongående horisontal. Mot elva ser mektigheten ut til å være opp mot 12 meter over grunnvann. For øvrig ser bekkeravinene ut til å gå ned til grunnvannsspeilet, oggi en gjennomsnittlig mektighet ca. 8 meter. Forekomsten synes å være for finkornig til å være godt egnet til de fleste formål.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse