GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76635
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørum
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er i sør avgrenset av et parti med blokk i størrelse opp til 0,5-1 m3. Blokkene er kantete og korttranspotert. Det er sannsynlig at massene her er morene med erosjonshud. Det er tallrike spylerenner fra kote 265 til kote 275 ned lia sør for blokkområdet. Sletten er en sannsynlig bakevje-avsetning fra denne tilførselen. I en grøft sees sand og silt til 1 meters dyp. En grusrygg er mere blokkrik enn vanlig for avsetningen. Ryggen finnes igjen oppover i dalen.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse