GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76639
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugsrud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med masser i fraksjonene mellomsand til grov grus. Lite grov grus og nesten ikke stein og blokk. I nord avgrenses forekomsten av Begna med erosjonsskråning på opptil 25 meters høyde. Mot sør er begrensningen morene og fjell. Et par grytehull finnes i sydlige delen av forekomsten. En gjennomsnittlig mektighet på 15 meter ned til grunnvannsnivå synes å være rimelig. Massene synes å være for finkornige til å betegnes som godt egnet til byggetekniske formål.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse