GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76641
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppheim
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en erosjonsrest som står igjen som en rygg i dalen. Avgrenses av Begna på en side og av myr med grunnvann i dagen på den andre. Lommer med finsand forekommer. For øvrig består massene av grov grus i de øverste to-tre meterne. Dypere er det mere sandige, godt sorterte masser.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse