GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76643
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugsrud sør
(Sist oppdatert 24.jul.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mektig sand- og grusavsetning, som er typisk for Begnadalen. Forutsatt en bratt grense mot underliggende morene opp mot lia i nord, er en gjennomsnittlig mektighet på 15 meter et sannsynlig anslag. Inn mot vifteavsetningene i lia kan det være dårligere sorterte masser med høyere innhold av blokk og stein. Snitt i veiskjæring tyder på det.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse