GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76647
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dallingbekken
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetnig bygd ut som ei vifte. Den har en uryddig overflate med markerte spylerenner ut fra rotpunktet og mye blokk i overflaten. Opp mot E68 går forekomsten gradvis over i tjukt morenedekke med spylt overflate. Grensen mellom de to jordartene anses umulig å sette uten detaljert kartlegging. Forekomsten er vurdert som lite interessant i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse