GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76649
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storrustesvingen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av hauger og rygger, hvor snitt langs veien viser at de inneholder sorterte masser som sand, og stedvis kanskje noe grus. Det er muligheter for at deler av forekomsten kan inneholde morenemateriale.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse