GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76651
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vidalen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er avgrenset som et større område i bunnen av Vidalen hvor sanden og grusen i hovedsak opptrer i hauger og som tynt dekke med liten utstrekning. Området er drøye 3,5 km langt og strekker seg fra Gravvatnet i sør og nordover til Beinsetra. Forekomsten er kartlagt ved hjelp av enkel befaring og flyfototolkning. Uregelmessig oppbygging gjør den vanskelig å volumberegne. Snitt langs veien viser at massene varierer sterkt fra sted til sted, alt fra finsand et sted til grov stein et annet sted. Sand synes å dominere.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse