GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76653
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dundermoen
(Sist oppdatert 22.jul.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er flyfotografert og grensene er trukket med betydelig usikkerhet. Det må antas at grusdekket stedvis kan være tynt eller usammenhengende. Det er vanskelig å volumberegne forekomsten. Skjæringer langs Vassfarveien viser at løsmassene består av grus og sand. Tilsvarende masser kan også finnes andre steder i området.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse