GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76655
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Reinsjøbekksetra
(Sist oppdatert 20.jun.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet avsetning som løper parallelt med Muggedøla og ligger på tvers av Reinsjødalen ved dens munning. Løsmassene er flyfototolket til å inneholde sand og grus, men det er en viss sjanse for at den består av morene. Ingen befaring. Ingen prøvetaking.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse