GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76657
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Engan
(Sist oppdatert 30.jul.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et avgrenset område med en del hauger og klare ryggformer som består av grus. I senkningen mellom disse er det stor mulighet for at massene består av morene. Forekomsten er befart, men avgrensningen er gjort ut fra flyfototolkning. Vanskelig å volumberegne massene som kun er aktuelle til lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse