GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76659
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kristiansmoen
(Sist oppdatert 22.jul.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse med hovednivå ca. 183 moh. Den er høyest inn mot dalsiden mens det er flere nivå ut mot Begna. Lengst mot nord i forekomsten er det et nivå mellom 170-175 moh. Overflata er preget av rundet blokk. Prøve er tatt nordøst for Rynning lengst sør i forekomsten. Øverst var materialet sandig grus. På ca. 1 meters dyp var det tilsynelatende ensgradert sand. Ca. 100 meter nord for husene på Kristiansmoen er det en fjellrygg som skiller denne forekomsten fra neste forekomst, Midtmoen. Forekomsten synes ikke interessant for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse