GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76661
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Midtmoen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse på sørsiden av elva Muggedøla. Avgrensningen er gjort etter vurdering av mektighet over fjell og vannivå i Begna. Det er fjell i dagen ca. 30-40 meter nord for den nordligste delen av avsetningen. Muggedøla går også på fjell i dette området. Et nedlagt grustak er tidligere brukt som søppelplass. På østsiden av veien er det campingplass med noen hytter. Ingen tydelig lagdeling å se i grustaket da det er mye nedrast materiale. Grus er den dominerende kornfraksjonen i snittet.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse