GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76663
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinsrud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning langs dalen, samt den delen av elvesletta mellom Begna og terrassenivået 185-188 som har mektighet større enn ca. 2 meter. I den sørligste delen av elvesletta er det tatt ut noe grus. Fjell danner den vestlige avgrensningen og Begna den østlige. Fjellet kommer fram i dagen ved Begna. Ved den sørligste delen av avsetningen er det observert mye finsand.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse