GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76665
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Garnes
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning preget av langsgående rygger og terrassenivå. Vegvesenet har tidligere tatt ut mye masse fra avsetningen, spesielt fra ryggene. I massetaket domineres materialet av sandig grus. Svært lite stein. I et snitt kan en se et tynt sandlag på toppen som synes å ligge diskordant til underliggende masser. I sør begrenses forekomsten av en fjellrygg. Det er utført planering og tilsåing i det gamle grustaket.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse