GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76667
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråten
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er uregelmessig og vanskelig å avgrense. Fjellrygger stikker opp flere steder i avsetningen. Det er morene i veiskjæringen midt i avsetning. Like nedenfor er det fjell i dagen. Det er blokker på overflaten i den nordligste delen av avsetningen. Materialet i den oppdyrkede terrassen er sand. Bekken har skåret seg ned en 3-4 meter i terrassen. På andre siden av bekken er det fjellrygg i dagen. Det har vært noe uttak av masse, men dette er avsluttet.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse