GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76669
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Solbakken
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som tolkes å være dannet rundt en dødisrest. Inn mot dødisresten ser avsetningen ut til å bestå av finkornige, sandige masser. Ellers gir graving med spade inntrykk av steinholdige grusmasser. Morene er observert i en liten veiskjæring. Anslått gjennomsnittlig mektighet ca. 5 meter. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse