GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76671
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Piltingsrud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som en terrassse langs dalsiden. Massene i Piltingsrud grustak består av relativt ensgradert materiale fra grov sand til fin grus i vekslende lag. De øverste 2-3 meterne av avsetningen består av grovere masser, men ikke blokk og meget lite stein. Forekomsten grenser til fjell inn mot lia. Ut fra kotebildet anslås en gjennomsnittlig mektighet på knapt ti meter.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse