GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76673
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Søndre Grimsrud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som en terrasse langs dalen. Forekomsten har ingen massetak som kan si noe om kornstørrelse, men et snitt i skjæringen langs en jordbruksveg tyder på at massene er relativt steinrike. Forekomsten grenser i øst mot morene. En grunnvannskilde antas å angi grensen mellom morene og overliggende grus i skrenten ned mot elva. Gjennomsnittlig mektighet er da ca. 5 meter og største mektighet ca. 10 meter. Forekomsten synes ikke aktuell for uttak i dag, men kvaliteten må undersøkes før arealene eventuelt båndlegges til andre formål.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse