GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76677
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Midtre Gartshus
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er til dels vanskelig å avgrense mot vest og nord. På vestsiden av E16 er terrenget forholdsvis blokkrikt og materialet er trolig grusig morene. Fjell i dagen ved den sørlige avgrensningen av forekomsten. Terrassen på sørsiden av Søndre Gartshus inneholder grus med noe stein. Rygg mellom Søndre og Midtre Gartshus inneholder også grus.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse