GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76679
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagbekken
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei vifte som er avsatt der Sagbekken renner i dag. Forekomsten har usikker avgrensing og er ikke volumberegnet. Avsetningen har langsgående rygger som inneholder grus. Overflata er svært blokkrik. Sør for Nordre Garthus er det noe grus og sand i veiskjæringene. Øst for E16 blir mektigheten forholdsvis lav, 2-3 meter over vannivå i Begna. Det er et gammelt grustak på nordsiden av Sagbekken som nå er gjengrodd. Prøven er tatt i vegskjæringen ca. 20 meter sør for brua over Sagbekken hvor materialet er grus.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse