GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76681
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Morud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrenget på forekomsten er delvis slette og delvis slake hauger. Statens vegvesen har gjort undersøkelser i området hvor massetaket ligger. Massene er sandig grus og sand. I snittene i massetaket sees horisontal lagdeling i toppen. Der er materialet forholdsvis grov grus. Dypere i snittet er det sand.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse