STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 76683
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rosenlund
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintippen ligger fortsatt urørt og bevokst (ingen uttatt masse). Bergarter sett i overflaten er mye gneis, kvartsitt og glimmerskifer (fyllitt?). Det høye glimmerinnholdet i gneisen kan gjøre massene lite egnet for vei- og betongformål.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse