GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76685
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bagn kirke
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en større elveslette som hever seg 4-8 meter over elva. Det finnes ingen snitt som kan fortelle noe om kornstørrelsessammensetningen. Grove masser i terrasseskråningen ned mot elva kan tyde på en sprengsteinfylling, men den kan også være erosjonsbeskyttelse. Forekomsten er uaktuell for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse