GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76687
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bagn
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en større elveslette hvor fjellet er blottlagt på flere steder. Sør for idrettsplassen ligger en ca. 7 meter høy terrasse. De lavere slettene ligger ca. 3-6 meter over elvenivå. Massene synes å inneholde sand, grus og noe stein. Deler av forekomsten ligger for lavt til å bli registrert. Forekomsten er bebygd og uinteressant for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse