GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76689
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordbytjern
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med hauger og rygger. Massene består vesentlig av sand med noe silt, grus og stein. Massene er lagdelte og ligger som et tynt dekke (2-4 meter) over underliggende morene. Overflaten er uregelmessig og hauget. Morenen kommer fram i bunnen av massetaket. Forekomsten har kun interesse for bruk til lokale formål.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse