GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76691
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kulterud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med furukledde hauger og rygger med myr i mellom. Materialtypen tolkes som ablasjonsmorene med sandig materiale og lite bindstoff. Haugenes høyde varierer fra 1-4 meter over myrnivå. Ved prøvestedet er det synlig lagdelt sand under morenen i en 2 meter høy veiskjæring. Prøvematerialet har usortert sammensetning og overveiende kantete korn. Liknende sandige masser finnes også andre steder i dalbunnen i Hedalen på begge sider av elva.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse