GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76693
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Persfløttvegen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveslette med flere grunne myrer. Det antas at disse skyldes aurhelle og hengende grunnvannsspeil. Massene består vesentlig av sand.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse