GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76701
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bogbrua
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten utgjøres av flere større rygger som går parallelt med Vassfarvegen, tydeligvis avsatt av brevann fra Vassfaret. Vegen danner begrensninger i sørøst. Lange sammenhengende skjæringer i veikanten viser at det ligger morene med flere meters tykkelse under grusryggene. Det er uklart om hele det avgrensede arealet består av grus, og avslutningen av forekomsten i vest er meget usikker. Muligens er morenen blottet mellom ryggen eller at grusdekket her er av ubetydelig tykkelse. Grustaket er planert og driften avsluttet pga. problemer med morene i bunnen.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse