GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76703
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Aurdølseskeren
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en nesten sammenhengende 1700 meter lang og mellom 3-5 meter høy rygg med sand og grus. Kornstørrelsene ser ut til å være grovest i vest med et høyere innhold av grovere grus og noe stein. Massene blir finere mot øst og et snitt i østenden av ryggen viser at kornstørrelsen ligger hovedsakelig i grovsand- fingrusfraksjonen. Forekomsten er ikke avgrenset men markert med prøvepunktet i øst.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse