GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76707
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Aurdalsetra
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er på grunn av mektigheten den fjerde største volummessig i Sør-Aurdal. Den har form som et klassisk isrand-delta. Forekomsten er ikke prøvetatt, men prøvene fra forekomst Aurdalseskeren kan brukes som veiledende materiale. Forbindelsen mellom isrand-deltaet og grusryggen i vest (forekomst 50) er så spesielt interessant geologisk sett at det bør vurderes om avsetningens form bør vernes. Materialet ser ut til å bestå av sand og grus.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse