GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76709
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Helland
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav elveslette ca. 2-2,5 meter over elvenivå. Omtrent hele arealet er dyrket mark. Forekomsten har ingen interesse som byggeråstoff.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse