GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76711
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tronhus
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveslette som hever seg ca. 2-6 meter over elvenivå. Store deler av området er oppdyrket eller skogvokst. Det er tidligere tatt ut masser fra forekomsten. Forekomsten synes ikke interessant for utnyttelse i dag.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse