GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76715
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fønhus
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med en elvemodellert terrasse langs dalsiden og en vifteform ut Liabekkdalen. Jevnt over ser sletta ut til å ligge 4-5 meter over elvenivå. Det er ingen åpne snitt som gir innsyn i massene, men domineres sannsynligvis av sand med noe grus som ellers i dalen.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse