GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76717
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hølera
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei vifte avsatt langs Hølera. Massetaket er drevet ned til fjell som stiger jevnt mot sør, det er ikke lenger i drift og holder på å gro igjen. Volum av de gjenværende massene er helt avhengig av hvordan fjelloverflaten fortsetter inn under forekomsten. I veiskjæringer mot øst er grusen blottet og viser ganske grovt materiale med en del stein. Like nordøst for gården Gladhaug på den andre siden av elva Hølera ligger et oppdyrket område som kan skjule noe grus. Men her finnes ingen snitt som kan vise det.Forekomsten synes ikke å være aktuell for uttak i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse