GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76719
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinsætere
(Sist oppdatert 27.jul.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lav og smal elveslette med gården Steinsætere. Forekomsten har ingen betydning som byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse