GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76721
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Olmhus
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor elveslette i utstrekning og med 4-8 meters mektighet over elvenivå. Overflaten er svakt bølget og viser spor etter tidligere (nå tørrlagte) elveløp. Forekomsten kan inneholde masser egnet for tekniske formål. Dette må undersøkes og tas med i betraktningen dersom arealbruken skal endres


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse