GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76723
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langedrag
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en lang og smal elveslette hvor gården Langedrag ligger på. Sletta hever seg ca. 2-3 meter over elva og synes ikke aktuell for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse