GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76725
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Granum
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består både av en elveslette og en vifte ved Sagbekken. Avgrensningen av vifta er høyst usikker. Elvesletta hever seg ca. 3-5 meter over elvenivå. En del av elvesletta er for lav til å inngå i forekomsten.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse