GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76727
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Islandsmoen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvvifte med betydelig blokk på bakken. Flere stein- og blokkvoller er tydelige spor etter vass-skred i bekken (jordskred som går ned i elva fra sidene og som elva bløter opp og transporterer nedover til avsetning på vifta). Det er bygget en ledevoll for å styre massene under slike naturkatastrofer. Lengre nede blir forekomsten mere grusig. Islandsmoen rommer i dag et bygdemuseum. Gården Koparvike ligger på en liten elveslette, 1-3 meter over elva. Bekken Islandselve går ikke dypere enn 1-2 meter under overflaten på vifta.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse