PUKKDATABASEN

Forekomstområde 82846
Narvik (1806) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rombak Pukkverk A/S
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort pukkverk med 3-trinns knuser og sikteutstyr som produserer spesielle fraksjoner bl. a. til strøsand for flyplassene i Nord-Norge. Leverer til alle formål, også veg og betong. Nord-Asfalt er etablert på stedet. 80 % avproduksjonen eksporteres ut av kommunen. Eget kaianlegg for transport med båt. Meget viktig forekomst i forsyningen av knuste steinprodukter i landsdelen.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse