PUKKDATABASEN

Forekomstområde 82892
Bindal (1811) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikestadvågen
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Gabbroforekomst som ligger uten veiforbindelse i Saltbuvika. Fin- til middelskornet metagabbro som ligger i en trauformet forsenkning i Saltbuvika. Forekomsten virker homogen og lite oppsprukket. Lokalt opptrer soner i meterskala med antydning til skifrighet. Granittiske nabobergarter.Gamle analysemetoder viser gode resultater av ren gabbro. Nye analyser prøvetatt ved forekomst 501 Sandviksætra viser også gode resultater for gabbro.

Bilder
1. Registrert ressursområde, midt i bildet, over Vikestadvågen


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse