GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82894
Sømna (1812) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dale øvre
(Sist oppdatert 20.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandvoll-/breelvmateriale bygd opp mot 75 m o.h. inn mot fjellfoten. Uryddig, svakt markert terrasseflate. Noe masser er tatt ut i lokalt gårdsmassetak. Forekomsten antas å kunne inneholde anvendbart byggemateriale (sand, grus) i partier.

Bilder
1. Del av forekomsten sett mor øst


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse