GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82896
Sømna (1812) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyrmarken
(Sist oppdatert 20.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandvoll-/breelvmateriale bygd opp mot 75 m o.h. inn mot fjellfoten. Uryddig, svakt markert terrasseflate. Muligens en del finkornige avsetninger (sand, silt) innenfor det avgrensede areal. Størst sannsynlighet for grove masser er det i nordøst og i den markerte strandlinjen i nord ved Røyrmark-gårdene. Et lite snitt viser > 4 m. ensgradert sand under et grovt topplag på 0,5 m.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse