GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82898
Sømna (1812) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sømnes-Mardal
(Sist oppdatert 28.apr.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandflate med stor utstrekning langs vestsiden av Sømnesfjellet og Mardalsfjellet. For en stor del finkornige (sand, silt) masser, men trolig grovere, strandvasket materiale i partier. I skaret mellom de foran nevnte fjelltopper antas grovere materiale å være avsatt ved marin grense (ca. 75 m o.h.). Det antas at en kan finne anvendbart byggeråstoff (sand/grus) i dette skaret. Områdene er i hovedsak skog og dyrket mark. Området ligger mest 1 - 3 m over havnivå. Uvisst om tykkelsen. Det ligger sikkert leire under. Stort innslag av karbonatsand i massene.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse